-

İlk Türk devletlerinde ordu

Eski Türk Devletlerinde Ordu

Sürülerin bakımı ve sürek avları savaş usullerinin öğrenilmesinde en etkili yoldu. Askerlik hayatın kendisi olduğundan ayrı bir meslek değildi. Ordu-millet anlayışı hakimdi.

Türk ordusu daimi olup eli silah tutan her­kes askerdi. Ordunun asıl gücü atlı süvari birliklerdi.

Orduda (Hazarlar hariç) ücretli askerlere yer veren Türk topluluğu yoktu. Savaşta ölmek en büyük şeref sayılıyordu.

Tarih boyunca kurulan Türk devletleri ara­sında farklılıkların en az görüldüğü alan askeri alandır.

Türklerin kullandığı en önemli savaş taktiği Turan taktiği idi. Bu taktik iki aşamalı uygu­lanırdı. Bunlar: Sahte geri çekilme ve pusu idi.

■  Mete’nin tahta geçişi, günümüzde kara kuvvetlerinin kuruluş tarihi olarak kabul edilmektedir (MÖ. 209).

■  Türk ordusunda ilk teşkilatı kuran Mete

Han oldu. Mete’ye dayanan ordu örgütü onlu, yüzlü ve binli gruplardan oluşuyordu.

Eski Türk devletlerinde ordu sistemi hakkında bilgi, İslamiyetten önceki ilk Türk devletlerinde ordu teşkilatı özellikleri kısaca

Kategori: KPSS

57 Yorum Yapılmış.


*

gggggggggggg

ÖSYM 2012-2013 |

Copyright © 2013 ÖSYM
sitemap ösym